אוניברסיטת תל אביב

בית הספר לפיסיקה ולאסטרונומיה
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר


אלקטרומגנטיות אנליטית                                              סמסטר א' תשפ"א

bqs@julian.tau.ac.il

8870 640

קפלון 409

פרופ' בנימין סבטיצקי

garytaulab@yahoo.com


וולפסון 270

מר גרי רוזנמן

 שעור:              יום ב' 13-14  ויום ה' 12-14 באמצעות שרת הווידאו video.tau.ac.il

תהיינה פגישות  זום כדי לענות על שאלות שצצות בשעור ביום ב׳ 16-17 וביום ה׳ 17-18 (ייתכנו שינויים). הקישור במודל.

תרגיל:             יום א' 12-13 או יום ד' 8-9 בזום

תוכן הקורס

ספרים

הציון בקורס יתבסס על התרגילים (10%) ועל המבחן (90%).